Online terapi sitesi ve Online psikolog uygulaması nedir

online psikolojik danışma-terapiOnline psikolog ve online terapi kavramı psikolojik yardım uygulamalarının internetten web sitesi ya da telefon gibi teknolojik altyapılar kullanılarak verildiği durumlarda tercih edilen bir kavramdır. Psikolojik yardımın psikologların kliniklerinden bağımsız ve geneksel terapi ortamlarının dışında gerçekleştirildiği bu uygulama Avrupa ve ABD de yaygın bir psikolojik danışma uygulamasıdır. Ülkemizde de özellikle 2010 yılından itibaren online psikolog ve mmpi kişilik testi uygulaması yaygınlaşmaya başlamıştır. Online terapi bir çok yöntemle uygulanabilmektedir. Skype gibi online yazışma programları ile karşılıklı yazışma, video ile görüntülü görüşme, eposta ile soru cevap şeklinde online danışma, telefon ile chat yaparak canlı görüşme gibi bir çok uygulama yöntemi bulunmaktadır. Online terapi geleneksel terapi ortamlarında sunulan terapiye bir alternatif olmasa da yapılan bir çok araştırmaya göre yüzyüze terapiye göre herhangi bir yetersizliği yoktur. Depresyon, panik atak, evlilik sorunları, sosyal fobi, cinsel sorunlar, stres, kariyer sorunları gibi bir çok konuda yüzyüze terapiden farksızdır. Yüzyüze terapiye göre zaman ve mekandan bağımsız olması, başvuranların kimliklerini gizli tutabilmesi, daha ekonomik olması, yazışmanın danışan tarafından kayıt edilerek tekrar okunabilmesi gibi bir çok avantajları da içinde barındırmaktadır.

 

 

 

Online mmpi kişilik testi uygulaması ve değerlendirmesi Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri 

 

mmpi kişilik testi uygulaması değerlendirmesi sorularıMMPİ kişilik testi ve uygulaması insanların kişilik özelliklerini ve varolan psikolojik sorunlarını tespit etmek için geliştiirlmiştir. Bu amaçla geliştirilen mmpi testinin uygulama alanı genişlemiş ve bir süre sonra mmpi testi ve soruları hastalık belirtisi tespit etmek dışında endüstri psikolojisinin de ilgi alanına girmiştir. Bu amaçla bir çok şirket ve kamu kurumu tarafından işe alımlarda uygulanan testler arasında yerini almıştır. MMPİ kişilik testi günümüzde klinik psikologlar tarafından uygulaması ve değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu amaçla havayolu şirkeltleri, holdingler, asker ve polis okulları, güvenlik şirketleri Uzman Klinik psikologlardan test uygulaması için hizmet almaktadır. Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine göre mmpi kişilik testini Uzman Klinik psikologlar veya onların gözetimindeki diğer psikologlar uygulayabilmetedir. Bunun dışında yapılacak uygulamaların geçerliliği ve güvenilirliği şüpheldir.

 

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) kişilik özelliklerini ve kişide var olan psikolojik sorunları değerlendirir. Mmpi testi önceleri psikolojik sorunlar yaşadığından şüphelenilen kişileri test etmek için tasarlanmıştır. Daha sonraları ise uygulama kitlesi yaygınlaşmış ve klinik vaka olmayan kişilere doğru genişletilmiştir. MMPI’ ın şu anda en yaygın olarak uygulanan formu MMPI-2 dir. Ayrıca daha kısa sürede uygulanan ve soru sayısı azaltılmış MMPI-2-RF de formu da vardır. Testin başka bir versiyonu  olan MMPI-A ise gençler için özel olarak tasarlanmıştır.

 

Sağlık Bakanlığı yönetmeliklerine göre Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri ve benzer diğer psikilojik testler bu testi yapmak için eğitilmiş bir klinik psikolog veya onun gözetimindeki bir psikolog tarafından uygulanıp yorumlanabilir.

 

Günümüzde bilgisayar ve internet ortamında sıkça karşılaşılan ve belli puanlarla normal ya da değil gibi sonuçlar veren psikolojik testler bir klinik psikolog tarafından yorumlanmadan her hangi bir anlam ifade etmez. En doğru ve isabetli sonuç veren psikolojik test uygulamaları klinik psikoloğun testi uygulayacağı kişinin şimdiki ve geçmişteki durumunu öğrendiği ve buna göre yorumladığı test uygulamalarıdır.

 

MMPI Testi uygulaması ve değerlendirmesi nasıl yapılır?

MMPI kişilik testi kişinin genel test alma tutumunu ve anormal insan davranışını ölçer. Psikolojik sorunları ve kişilik özelliklerini değerlendirmek için 10 klinik ölçek uygulanır. Ayrıca dört geçerlilik ölçeği ile kişinin test tutumunu değerlendirmesi yapılarak uygulama yapılan kişinin testi dürüst ve doğru şekilde doldurup doldurmadığı ölçülür.

 

Mmpi kişilik testinde bulunan 10 klinik alt ölçek ve soruları

 

MMPI testinde spesifik bir şekilde belirlenmiş sorulardan oluşan 10 klinik ölçekten oluşur:

 

Hipokondriazis

Hipokondriazis ölçeği kişinin bedensel işleyişi hakkındaki muğlak ve nonspesifik şikayetlerini ölçer. Hipokondriak şikayetler tüm tıbbi tetkiklerin normal çıkmasına rağmen devam etmektedir. Bu alt ölçek iki temel faktörü belirler bunlar; kötü fiziksel sağlık ve gastrointestinal sorunlardır. Ölçek 32 sorudan oluşur.

 

Depresyon 

Depresyon ölçeği kişinin gelecekle ilgili umut eksikliği ve yaşamı ile ilgili genel memnuniyetsizlik durumunu ölçer. Ölçek 57 sorudan oluşmaktadır.

 

Histeri 

Histeri ölçeği şu beş bileşeni ölçer: Kötü fiziksel sağlık, utangaçlık, alaycılık, baş ağrısı ve nevroz. Ölçek  60 sorudan oluşur.

 

Psikopatik sapma

Yagın olarak bilinen adıyla  psikopatlığı ölçer. Bu ölçekte genel anlamda, toplumsal yabancılaşma, aile ve otorite figürleriyle sorunlar yaşama ve sosyal uyumsuzluk ölçülür. Ölçek 50 sorudan oluşmaktadır.

 

Erkeklik / Kadınlık

 Meslek ve hobi, estetik tercihler, etkinlik-pasiflik ve kişisel duyarlılığının Erkeklik ve Kadınlık yönü belirler. Kişinin eril veya dişil rollere uygunluk durumunu ölçer. Ölçek 56 sorudan oluşmaktadır.

 

Paranoya

Paranoya ölçeği kişilerarası duyarlılık ve şüphecilik durumunu ölçer. Bu ölçek puanı için kullanılan bazı öğeler paranoyak ve sanrısal düşüncelerin varlığını kişide açıkça psikotik özellikler bulunduğunu gösterebilir. Bu ölçek 40 maddeden oluşmaktadır.

 

Psikasteni

Psikasteni günümüzde obsesif kompulsif bozukluk veya düşünce olarak adlandırılan psikolojik sorunun eski tabiridir. Bu ölçek kişinin istem dışı ortaya çıkan ve  ne yaparsa yapsın engeleyemediği belirli eylemleri ya da düşünceleri ölçmek için tasarlanmıştır.  Bu ölçekte kişinin anormal korkuları, kendini eleştirileri, konsantrasyon ve suçluluk duyguları değerlendirilir. Bu alt ölçek 48 madde içerir.

 

Şizofreni

Şizofreni ölçeği tuhaf düşünceler, tuhaf algılar, sosyal yabancılaşma, ilişki yoksunluğu, konsantrasyon ve dürtü kontrol sorunları ile kimlik sorunlarını ölçer. 78 sorudan oluşmaktadır.

 

Hipomani 

Hipomani ölçeği duygulanımdaki değişimi ölçer. Ayrıca fikirler uçuşmaları, aşırı aktivite grandiyozite, sinirlilik ve egozentrik durumları ölçer. Bu ölçek 46 öğe içerir.

 

Sosyal içedönüklük  

Sosyal ilişkileri ve becerileri ölçer. Bir kişinin sosyal içe dönüklük ve dışa dönüklük durumunu değerlendirir.  Bu ölçek 69 maddeden oluşmaktadır.


Geçerlilik Ölçekleri

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI testi) bir kişinin test alma tutum ve yaklaşımını ölçmek için tasarlanmış dört geçerlilik ölçeği içerdiği için diğer kişilik testlerinde olmayan bu özelliği sayesinde daha güvenilir bir testtir. Geçerlilik ölçekleri mmpi kişilik testi uygulanan kişinin teste dürüst ya da dürüst olmayan şekilde yaklaşımını belirler. Eğer kişinin test alma tutumu dürüstse test geçerlidir, değilse test de geçerli sayılmaz. Kişi sorunlarını abartabilir ya da bazı nedenlerle inkar ediyor olabilir.

 

Bir şey diyemem alt testi: Cevaplanmayan veya aynı soruya hem doğru hem yanlış şeklinde cevap verilmiş maddeleri tespit eder. Belli bir oranın üzerine çıkıldığında profil bozulur ve test geçersiz sayılabilir.

 

Yalan ölçeği: Yalan ölçeği MMPI sorularına  kasten dürüst ve samimi bir şekilde yanıltıcı cevap verenleri ayırt etmeyi amaçlar.  Ölçek 15 soru içerir.

 

Frekans ölçeği: Kişinin verdiği cevapların  olağan dışılığını, testi rastgele doldurmayı veya bunun diğer atipik yollarını tespit etmek için tasarlanmıştır. Tuhaf düşünceler, tuhaf deneyimler, izolasyon ve yabancılaşma duyguları bir dizi ve olası veya çelişkili inançları ve beklentileri tespit eder. Bir kişinin bu ölçek maddelerinden aldığı puanın yüksekliği tüm testini geçersiz kılacaktır.  Test 64 soru içerir.

 

Düzeltme alt testi: Düzeltme ölçeği, insanların psikopatolojisini tanımlamak için tasarlanmıştır. Aksi takdirde tüm profiller normal sınırlarda olurdu. Bu test kişinin kendini kontrol düzeyini ve savunmalarını ölçer. Ölçek 30 maddeden oluşmaktadır.

MMPİ kişilik testi ve uygulaması ile soru ve cevap formları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir önceki mmpi kişilik testi yazısını da okuyabilirsiniz

 

 

Güncelleme tarihi: 29/01/2016

 

Uyarı: Web kaynağının çalışır şekildeki lingi eklenmeden kısmı alıntı yapılamaz. Yazının tamamı kopyalanamaz.